รูปภาพและรายละเอียดอาจแตกต่างจากรุ่นและอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย