เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (Coronavirus) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางเลกซัสประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญโดยการเพิ่มมาตรการความสะอาดของศูนย์บริการและรถยนต์ที่ให้บริการ ศูนย์บริการของเรายังคงให้บริการดังเดิมโดยสามารถตรวจสอบเวลาการให้บริการได้กับทางศูนย์บริการเลกซัสอย่างเป็นทางการทั้ง3แห่งใกล้บ้านท่าน
อ่านเพิ่มเติม
 

Online Enquiry

ความพึงพอใจของท่านคือสิ่งสำคัญที่สุด หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อที่เลกซัสจะทำการติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด

ประเภทข้อเสนอแนะ

Please provide your enquiry type.

ข้อมูลติดต่อกลับของท่าน

Please fill in your name.
กรุณากรอก Email ของคุณ
Please enter a valid contact number.
Please enter a valid contact number.

ข้อเสนอแนะของท่าน

Please provide your comments.