รายละเอียดชิ้นส่วนที่คุ้มครอง

1. ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

เสื้อสูบ (Cylinder Block) รวมถึง :- ลูกสูบ (Pistons), แหวนลูกสูบ (Piston Rings), ก้านสูบและแบริ่งก้านสูบ (Connecting- rods & bearings), เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft), แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft main bearing), สลักลูกสูบและ แบริ่ง (Gudgeon pins & bearings), แบริ่งกันรุน (Thrust bearing) ฝาสูบ (Cylinder Head) รวมถึง :- เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft), แบริ่งเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft bearings), ก้านกระทุ้งวาล์ว (Cam followers), เฟืองไทม์มิ่ง (Timing - gears), โซ่ราวลิ้นและ ตัวดันโซ่ (Timing chains & guides), ชุดกระเดื่องวาล์ว (Rocker assembly) รวมถึง ชุดกระเดื่องกดไฮดรอลิก (Hydraulic rocker), กระเดื่องวาล์ว (Rocker arm), เพลากระเดื่องวาล์ว (Rocker shafts), บุชกระเดื่อง (Rocker bushings), วาล์วฝาสูบ (Cylinder head valves), สลักนำ (Collects), ชุดยกวาล์ว (Valve lifters), สปริงวาล์ว (Valve springs), ซีลกันน้ำมันวาล์ว (Valve seals), สปริงวาล์วดันกลับ (Valve spring retainers), บ่าววาล์ว (Valve seats), ปลอกวาล์ว (Valve guides), ก้าน กระทุ้ง (Pushrods), ปะเก็นฝาสูบ (Head gasket(s)), ปั๊มน้ำมันเครื่อง (Oil-pump) (รวมถึงเสื้อปั๊มน้ำมันเครื่อง(oil-pump housing), ซีลกันน้ำมันรั่ว (Oil seals), ท่อร่วมไอดีและไอเสีย (Intel & Exhaust manifolds), ฟันเฟืองล้อช่วยแรง (Flywheel ring gears), ไดชาร์ท (Alternator), เทอร์โบ หรือเทอร์โบ ชาร์จเจอร์ (Turbocharger), ยางแท่นเครื่อง (Engine mountings), อ่างน้ำมันเครื่อง (Oil-pan), ท่อคอมมอนเรล (เครื่องยนต์ดีเซล) (Common-Rail)


2. ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION & DRIVE TRAIN SYSTEM)

 • เกียร์ธรรมดา (Manual) - เพลาและเกียร์ภายในเกียร์ธรรมดา (Internal gears & shafts), แหวนและแบริ่งต่างๆ (Baulk rings and bearings), ดุมเซอร์โว (Syncro hubs), ก้ามปูเขี่ยเฟืองในกระปุกเกียร์ (Selector fork), ยางกันรั่วและตัวรอง (seals & bushes), สวิตซ์ไฟถอยหลัง (Reverse light switch), เซนเซอร์ และโซลินอยด์ (sensors & solenoids), อุปกรณ์วัดระยะทางที่หน้าปัด - เกียร์ (Odometer drive-gears), ซีลกันน้ำมันรั่วและปะเก็น (Oil seals & gaskets), แผ่นกดคลัตช์ (Pressure Plate), ลูกปืนคลัตช์ (Release bearing)
 • เกียร์อัตโนมัติ (Automative) - ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque-converter), แผ่นขับ (Drive-plate), เกียร์ (Gears), เพลาและบูช (Shafts & Bushes), ปั๊มน้ำมัน (Oil-pump), ยางกันรั่ว (Seals), กลไกควบคุมความเร็ว (Governors), กลไก ควบคุมการเคลื่อนไหว (Servo), แผ่นขับ (Flaxiplate), โซลินอยด์และสวิตซ์ (Solenoids & switcher), ชุดบังคับเบรกมือ (Parking pawl assembly), อุปกรณ์วัดระยะทางที่หน้าปัด-เกียร์ (Odometer drive-gears), แขนต่อเกียร์ (Gear linkages), โครงวาล์ว (Valve body), ผ้าเบรกและผ้าคลัตซ์ (Clutches & Brake bands)


3. ชุดขับเคลื่อน (DRIVE TRAIN)

ล้อและเพลา (Crown-wheel & pinion), ซีลกันน้ำมันและลูกปืน (bearing & oil seals), เฟืองท้าย (Differential gears), เพลาขับและข้อต่อต่างๆ (Driveshaft & Constant-velocity joints), เพลากลาง (Properller shaft/Halfshaft), ลูกปืนล้อ (Wheel- bearings), ลูกปืนเพลา (Axle-bearings),แหวนล็อค (Locking rings), ข้อต่ออ่อน (Universal-joints), ชุดควบคุมขับเคลื่อน 4 ล้อ (4-wheel-drive unit), ลูกปืนล็อคและปลดล็อคเพลาหน้า (Free-wheeling hub)


4. ระบบระบายความร้อน (COOLING SYSTEM)

หม้อน้ำ (Radiator), ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ (Oil-cooler), ปั้มน้ำ (Water-pump), ซึ่งรวมถึงพูเลย์ (Pulley), ข้อต่อต่างๆ (Viscous-coupling), วาล์วน้ำ (Thermostat), เสื้อวาล์วน้ำและปะเก็น (Thermostat Housing & gasket), ควบคุมมอเตอร์พัดลม (รวมถึงมอเตอร์)(Thermostatically controlled-fan(including motor)), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sender units)


5. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (FUEL SYSTEM)

แอคทูเอเตอร์(Actuator), เซนเซอร์วัดปริมาณอากาศ (Air mass sensor), ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel-pump), ปั้มหัวฉีดน้ำมัน เชื้อเพลิงและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel injection pump & injectors), คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor), ชุดควบคุมโช้ค (Automatic choke unit), ปั้มฉีดน้ำมันดีเซลและปั้มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel injection-pump & injectors), ตัวยกลูกเบี้ยวปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel lift-pump), ชุดส่งข้อมูลมาตรวัดเชื้อเพลิง (Fuel-tank sending unit)
ไม่รวมถึง: - การปรับแต่ง (Adjustments & Tuning)


6. ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง (FRONT AND REAR SUSPENSION SYSTEM)

สปริงขด (Coil springs), สปริง (Leaf springs), ลูกปืนและข้อต่อแกนหมุน (Ball & Swivel joints), แขนต่อ (Panhard rods), ปีกนกบนและล่าง (Upper & Lower control arms), บูชต่างๆ (Bushes), เหล็กกันโคลง(Stabilizer-bars), ก้านต่อเหล็กกันโคลงและบูช (Stabilizer-bars links & bushings), โช๊คอัพ (Shock absorbers), สตรัท (Strut inserts)
ไม่รวมถึง: - การตั้งศูนย์และถ่วงล้อ (Wheel alignment & Balancing adjustment), ล้อและยาง (Wheels & Tyres)


7. ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

ชุดพวงมาลัย (Steering-box unit), แร็คและพินเนียน (Rack & pinion), คอพวงมาลัย (Steering column), ปั้มพวงมาลัย (Power steering pump), แขนต่อ (Pitman arm), แขนต่อ (Idler arm), ปลายคันส่ง (Tie-rod ends), แขนต่อ (Drag link), ข้อต่ออ่อน (Universal joints), ท่อแรงดันสูง (high pressure hose)


8. ระบบเบรก (BRAKE SYSTEM)

โมดุลควบคุมระบบเบรก ABS และเซ็นเซอร์ (ABS Brake module system and Sensor), เซอร์โวเบรก (Brake servo), วาล์ว ทางเดียว (non-return valve), แม่ปั้มเบรกและกระบอกเบรกหลัง (Master & Wheel cylinders), วาล์วควบคุมแรงดัน (Restrictor Valve), คาลิปเปอร์และซีลกันรั่ว (Disc brake caliper & Seals), ชุดแป้นเบรกและแขนต่อ (Pedal assembly & linkages), ชุดควบคุม ABS (ABS electronic control processor), เซนเซอร์ล้อ (ABS speed sensor), วาล์วรักษาแรงดัน (Pressure differential valve), ลูกปืนล้อหน้า (Front hubs), ระบบเบรกมือ (Parking brake system)
ไม่รวมถึง: - อะไหล่สิ้นเปลือง เช่น ผ้าเบรก จานเบรก และดรัมเบรก


9. ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)

มอเตอร์สตาร์ทและโซลินอยด์ (Starter motor unit including solenoid), อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator unit), แร็คกูเลเตอร์แรงเคลื่อน (Voltage regulator), จานจ่าย (Distributor), คอยล์ (Coil unit), ปั้มฉีดน้ำล้างกระจก (Washer pump), ชุดควบคุม กระจกประตู (Power window unit), มอเตอร์กระจกมองข้าง (Power mirror motor), มอเตอร์ปรับตั้งไฟหน้า (Headlamp adjuster motor), สวิตซ์ไฟเบรก (Stop lamp switch), ระบบปัดน้ำฝน (Wiper system), มอเตอร์ใบปัดน้ำฝน (Wiper blade motor), มอเตอร์เซ็นทรัลล็อค (Central lock motor), มอเตอร์กระจกไฟฟ้า (Power mirror motor), กล่อง ECU เครื่องยนต์ (Electronic Control Unit) และระบบไฟฟ้าตัวถัง (Automotive electronic system), ฝาปิดจานจ่าย (Distributor cap), เคเบิ้ลทั้งหมด (All cables), รีเลย์ (Relays), แตร (Horn), กลไกปรับตั้งระดับไฟหน้า (Headlamp adjustment mechanism), รีโมทควบคุม (Remote control), ระบบเตือน (Alarm system)
ไม่รวมถึง: - แบตเตอรี่ (Batteries), ก้านปัดน้ำฝน/ยางปัดน้ำฝน (Wiper blades/ rubbers)


10. อุปกรณ์เทคโนโลยีขุ้นสูง (ENHANCED ELECTRICAL)

หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ รวมถึง ระบบล็อคความเร็วรถอัตโนมัติ, หน่วยควบคุมระบบส่งกำลัง Engine control unit including Automatic Cruise Control, Transmission control unit, ระบบควบคุมการขับขี่แบบอัจฉริยะ(VDIM) หมายเหตุ: ความเสียหายอันเกิดจากชุดสายไฟที่บกพร่อง (ก่อนที่จะเกิดความบกพร่องของหน่วยควบคุม) และ/หรือ การใช้ชุดควบคุมที่ผิดวิธีไม่ครอบคลุมถึงการรับประกัน
Note : Any damage resulting from defective “Wiring harness” (prior to the failure of the control unit) and/or mishandling of the unit(s) is not covered by the warranty.


11. ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONER SYSTEM)

คอมเพรสเซอร์ (Compressor), แผงคอยล์ร้อน (Heating Unit), แผงคอยล์เย็น (Cooling Unit), วาล์วตู้แอร์ (Water Valve), มอเตอร์พัดลมแอร์ (Air condition motor), แอร์โฟล์เซ็นเซอร์ (Air flow sensor), คลัตซ์คอมเพรสเซอร์ (Compressor clutch), คอนเดนเซอร์ (condenser), อีวาปอเรเตอร์ (Evaporator/Cooling coil), วาล์วเอ็กแพนชั่น (Expansion valve), วาล์วทางดูด (Suction throttling valve), หน่วยควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ (Automatic Climate Control Unit), มอเตอร์โบลเวอร์ (Blower motor), รีเลย์ (Relays)
ไม่รวมถึง: - น้ำมันหล่อลื่น (Oil), น้ำยาทำความเย็น (Refrigerant)


12. ระบบควบคุมมลภาวะ (EMISSION CONTROL SYSTEM)

ประกอบด้วยระบบ Positive Crankcase Ventilation (PCV), Exhaust Gas Recirculation (EGR), Evaporative Control, Air Injection, Catalytic Converter, Oxygen Sensor, ระบบท่อไอเสีย (Exhaust systems)


13. ชิ้นส่วนกลไกภายนอกตัวถังรถ (BODY EXTERIOR)

กลไกปลดวาล์วฝากระโปรงหน้า (Bonnet release mechanism), กลอนล็อคกล่องเก็บของ (Glove compartment latch/lock), กล่องควบคุมการทำงานของถุงลมนิรภัย รวมถึงระบบถุงลมนิรภัย (Safety Restrain System - SRS), กลไกปลดล็อคฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (Petro cap release mechanism), กลไกปลอดล็อคฝากระโปรงหลัง (Boot & Tailgate release mechanism), ล็อคฝากระโปรงท้าย (Tailgate lock), ชุดเครื่องเสียง/วีดีโอที่ติดตั้งจากโรงงาน (Car stereos /Video which install by car’s maker)
ไม่รวมถึง: - ความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก (Any damage caused by forced entry)


14. ชิ้นส่วนที่เสียหายจากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (CASINGS)

ความเสียหายภายนอก หรือ ชิ้นส่วนกลไก, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นผลโดยตรงที่ทำให้ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องบกพร่อง (Damage caused to casing and other mechanical & electrical parts as a direct result of the failure of a covered compartment)

 

ข้อยกเว้นการขยายการรับประกัน

1. การยกเว้นทั่วไป

 • สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม
 • สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหารการปฏิวัติ ฯลฯ
 • วัตถุอาวุธปรมาณู
 • การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี ฯลฯ


2. ประเภทของรถยนต์ที่ยกเว้น

 • รถยนต์รับจ้างสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่, รถตู้ประจำทาง เป็นต้น
 • รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตพิเศษ เช่น รถตำรวจ รถทหาร รถพยาบาล เป็นต้น
 • รถยนต์บรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้า
 • รถยนต์เช่าระยะสั้น เช่น AVIS, Hertz (ยกเว้น กรณี สัญญาเช่าระยะยาว)


3. ชิ้นส่วนและสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • วัสดุสิ้นเปลืองหรือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป (เช่น ยาง แบตเตอรี่) รวมถึงชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ตามปกติ
 • ชิ้นส่วนหรือระบบหรืออุปกรณ์ที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพเป็นความปกติทั่วไป
 • ชิ้นส่วนหรือระบบหรืออุปกรณ์ที่มิได้ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
 • ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ไฮบริด และระบบรถไฟฟ้า
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอก ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของโครงสร้างที่เป็นเครื่องกลหรือชิ้นส่วนไฟฟ้า เช่น
  - ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายใน เช่น เบาะรองนั่งและที่หุ้มเบาะ, แผงคอนโซล, ประตูช่องเก็บของ, ยางขอบประตู, คิ้วยางรีดน้ำ, กระจกประตู, ที่วางแขนและช่องเก็บของ, ช่องเก็บชองใต้แผงคอนโซล, ผ้าสักหลาดบุแผงด้านในหลังคารถ, การหลุดลอกของสีของพวงมาลัยรถและปุ่มสวิทย์ควบคุม เป็นต้น
  - ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอก เช่น ผิวรถยนต์, ตัวถังและสีรถ ,กระจกรถ, ยางปัดน้ำฝน, แผงจิ้งหรีดใต้กระจกบังลมหน้า, สปอยเลอร์และสเกิร์ต, คิ้วกันสาดกระจก, คิ้วล้อ, และอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด (ทั้งที่ติดตั้งจากโรงงาน / ติดตั้งกับรถออกใหม่ ก่อนการส่งมอบรถยนต์โดยศูนย์บริการโตโยต้า / ติดตั้งในช่วงหลังการใช้งานโดยศูนย์บริการโตโยต้า)


4. เหตุแห่งความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งไม่รวมอยู่ในการประกันภัยนี้

 • การเกิดสนิม การผุกร่อน การสึกหรอ การหมดอายุตามธรรมชาติ การเสื่อมสภาพของสี และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
 • การบำรุงรักษารถยนต์ การปรับแต่งและทำความสะอาดเครื่องยนต์ รวมถึงการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า
 • การละเลยหรือจงใจไม่นำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาหรือการเข้ารับบริการไม่ทันท่วงที ตามข้อกำหนดเวลาหรือระยะทางที่กำหนดโดยผู้ผลิต
 • การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรือสารเคมีที่ผิดจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถตามมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งรับรองโดยผู้ผลิต
 • การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือปรับปรุงรถยนต์หรือส่วนประกอบไม่ว่าเพื่อการใดสำหรับการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดซึ่งรับรองโดยผู้ผลิต เช่น การแข่งขันความเร็วบรรทุกน้ำหนักเกินกำลัง ใช้ลากจูง ใช้นอกถนน (Off Road) เป็นต้น
 • การถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
 • อาการสั่นหรือเกิดเสียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของรถยนต์
 • คุณสมบัติของรถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามคำรับรอง ประกาศ หรือโฆษณาของผู้ผลิต
 • การกระทำผิดพลาดของผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถ หรือลูกจ้างของผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถ
 • อุบัติเหตุ การชน ไฟไหม้ ระเบิด และภัยธรรมชาติ
 • คลื่นแรงดันที่เกิดจากอากาศยานหรืออุปกรณ์ทางอากาศอื่น ๆ ที่เดินทาง เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเสียงหรือความเร็วเหนือเสียง
 • ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไหล่เทียม หรืออะไหล่ที่มิได้ผลิต หรือจำหน่าย โดยผู้ผลิตรถยนต์
 • ค่าใช้จ่ายใดที่อยู่ภายใต้การประกันภัยอื่น หรือคำรับประกันภัยอื่นใด รวมถึงคำประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม ให้ต้องปรับปรุงแก้ไขรถยนต์ในความรับผิดชอบของผู้ผลิตแม้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับก็ตาม
 • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากความบกพร่องของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอก
 • รถที่ได้รับการถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกันการปรับหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
 • รถที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรีบริการยกลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี, ฟรี บริการยก /ลากรถไปศูนย์บริการเลกซัสที่ใกล้ที่สุดหรือศูนย์บริการเลกซัสที่สมาชิกต้องการหากภายในจังหวัดเดียวกันมีมากกว่า 1 ศูนย์บริการภายในประเทศไทยโดยไม่จำกัดระยะทาง
 • ฟรีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุโดยไม่จำกัดระยะทาง กรณีที่ต้องใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ฟรีน้ำมันไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อน เพื่อให้รถของลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ โดยบริการนี้จำกัดเพียง 2 ครั้งต่อปี หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
 • สำหรับรถไฟฟ้า (EV) ฟรี ลากรถไปยังสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดในระยะทางไม่เกิน 100 กม กรณีแบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดระหว่างทาง ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ หากระยะทางเกิน 100 กม. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกิโลเมตรละ 25 บาท โดยบริการนี้จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อปี หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าลากรถ
 • บริการรถทดแทน: กรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยก /ลากรถจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด

สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม

ในกรณีที่ รถเสียในรัศมีเกินกว่า 100 กม. จากที่พักอาศัย และ รถถูกยกไปที่ศูนย์บริการและไม่สามารถซ่อมให้เสร็จได้ภายในวันเดียวกัน สามารถเลือกใช้สิทธิ์เพิ่มเติม สำหรับการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลับที่พักอาศัย โดยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 • บริการโรงแรมที่พักสูงสุดไม่เกิน 3 คืน สำหรับคนขับรถ และผู้โดยสารอีก 4 ท่าน รวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (สิทธิประโยชน์นี้เป็นค่าห้องพักโรงแรมเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ ซึ่งโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว)
 • หรือ
 • บัตรโดยสายเครื่องบิน/ รถบัส/ รถไฟ สำหรับการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลับที่พักอาศัยบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวเท่านั้น วงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเที่ยว) สำหรับคนขับรถ และผู้โดยสารอีก 4 ท่าน
 • หรือ
 • บริการรถเช่าสูงสุดไม่เกิน 3 วัน วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท

 • **ลูกค้าสามารถเลือกใช้เพียงสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่ง สำหรับการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้น ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนั้นรวมถึงการบริการส่งรถกลับหลังจากซ่อมเสร็จไปยังจุดหมายปลายทางหรือที่พักอาศัย

บริการเสริมเลขานุการส่วนตัว

เลขานุการจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลและประสานงานเท่านั้น

 • บริการสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม. (บริการช่วยเหลือจะจำกัดเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้สถานที่รักษา)
 • บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
 • บริการจองโรงแรม
 • บริการจองรถลีมูซีน
 • บริการจองรถเช่า
 • บริการจองภัตตาคาร
 • บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • ปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอ ดับเบิลยู พี ก่อน
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ ค่าน้ำมัน และค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไปทางเอ ดับเบิลยู พี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลจากการที่ลูกค้าอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้