เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้าฝ่ายเลกซัส กรุ๊ป, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ประมวลผลโดยฝ่ายเลกซัส กรุ๊ป, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เท่านั้น ลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

LEGAL

 • นโยบายเว็บไซต์

  การเข้าใช้งานในเว็บไซต์เลกซัส หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายของเว็บไซต์โดยไม่มีข้อแม้หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเข้าถึงเว็บไซต์เลกซัสของท่านอยู่ภายใต้นโยบายดังกล่าวรวมถึงข้อบังคับตามกฎหมาย

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2557 ฝ่ายเลกซัสกรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT)

 • เนื้อหา

  เว็บไซต์เลกซัสประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลกซัส และโปรแกรมส่งเสริมการขายของเลกซัส โดยผลิตภัณฑ์เลกซัส ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

  ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้เพื่อทดแทนข้อมูลที่ท่านได้รับจากผุ้แทนจำหน่ายเลกซัสอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT)

  ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ที่นี้ ได้รับการสร้างขึ้นให้ครบถ้วนมากที่สุด โดย TMT ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ราคาของผลิตภัณฑ์เลกซัส

  ข้อมูลราคาที่ปรากฎในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการยื่นข้อเสนอการขายผลิตภัณฑ์เลกซัส ทั้งนี้ ราคาที่ปรากฏเป็นราคาขายปลีกทั่วไป ดังนั้นราคาขายจริงโดยผู้แทนจำหน่ายเลกซัสอย่างเป็นทางการอาจแตกต่างจากราคาำดังกล่าว การซื้อผลิตภัณฑ์เลกซัส อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งปรากฏในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

 • การใช้งานเทคโนโลยี "คุกกี้"

  TMT ใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อให้ TMT สามารถบันทึกการเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลกิจกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เลกซัส ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประเมินและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ให้ดีและมีประโยชน์มากขึ้น และในการใช้คุกกี้ TMT ไม่ได้บันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล ดังนั้น จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับเก็บหรือนำไปใช้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ยอมรับคุกกี้ หรือเพื่อให้แจ้งเตือนในกรณีที่มีการใช้งานคุกกี้ได้อีกด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับ TMT ผ่านทางเว็บไซต์ เลกซัส ประเทศไทย จะถูกใช้โดย TMT เพื่อการปรับปรุงบริการให้กับท่านเท่านั้น ซึ่ง TMT จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อดูแลการเก็บบันทึกและการโอนถ่ายข้อมูลให้ปลอดภัยและถูกต้องตามประเภทของข้อมูล TMT จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อความหรือข้อมูลที่ท่านไม่ได้ร้องขอ นอกจากนี้ TMT จะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่ำน

  TMT ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องควบคุมและ/หรือทบทวนการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เลกซัส ประเทศไทย และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลโดยผู้ใช้ TMT ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

  ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ท่านสามารถใช้ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือกราฟฟิก ในเว็บไซต์นี้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และห้ามทำซ้ำ แก้ไข โอนถ่าย หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TMT

 • เครื่องหมายการค้า

  เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ทั้งโลโก้ และสัญลักษณ์การบริการ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น หรือบุคคลที่สาม ท่านไม่สามารถนำไปใช้ การดาวน์โหลด การทำซ้ำ หรือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยทางใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

 • การเชื่อมโยง

  เว็บไซต์ เลกซัส อาจมีเนื้อหาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเป็นอิสระ และไม่ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นี้ TMT ไม่อาจรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการเชื่อมโยง หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงจากเว็บไซต์เลกซัส ประเทศไทย เป็นการดำเนินการภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง

 • ไม่รับรองหรือประกันความถูกต้อง

  TMT พยายามอย่างที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดในเวปไซด์นี้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี TMT ไม่อาจรับประกันความถูกต้องดังกล่าวได้ และ TMT ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่ำเชื่อถือของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ทั้งนี้เว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมด รวมถึงสื่อต่างๆ เป็นข้อมูล “เบื้องต้น” จึงปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

 • การจำกัดความรับผิด

  TMT ไม่รับผิดใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งจากภายนอกหรือภายในซึ่งเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ เลกซัส ประเทศไทย รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่มีเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือความไว้วางใจสำหรับข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านเว็บไซต์เลกซัส ประเทศไทยนี้

 • การปรับปรุงนโยบาย

  TMT สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงนโยบายเมื่อใดก็ได้ ตามความจำเป็นทางธุรกิจ เลกซัส ขอเรียนเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมหน้านี้เพื่อตรวจสอบนโยบายปัจจุบัน