เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (Coronavirus) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางเลกซัสประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญโดยการเพิ่มมาตรการความสะอาดของศูนย์บริการและรถยนต์ที่ให้บริการ ศูนย์บริการของเรายังคงให้บริการดังเดิมโดยสามารถตรวจสอบเวลาการให้บริการได้กับทางศูนย์บริการเลกซัสอย่างเป็นทางการทั้ง3แห่งใกล้บ้านท่าน
อ่านเพิ่มเติม

ประเมินค่าใช้จ่าย

What would you like to do?
โมเดล
Please select a car model.

XXX,XXX

Interest Rate
%
My Downpayment
THB
Please fill in your downpayment.
Minimum downpayment is
Estimated Monthly Payment Options

การคำนวณราคาเป็นการประเมินขั้นต้นเท่านั้น ไม่ใช่ยอดรวมทั้งหมด
ยอดรวมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาปรึกษาผู้แทนจำหน่าย.
ยอดรวมเป็นยอดที่บวก Vat 7 % แล้ว
รถยนต์เลกซัสทุกรุ่นครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ไม่มีขั้นต่ำระยะไมล์

Desired Monthly Payments
THB
Please fill in your desired monthly payment.
Repayment Term
year(s)
Interest Rate
%
My Downpayment
THB
Please fill in your downpayment.
The Results

No models available
within the specified budget.

การคำนวณราคาเป็นการประเมินขั้นต้นเท่านั้น ไม่ใช่ยอดรวมทั้งหมด
ยอดรวมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาปรึกษาผู้แทนจำหน่าย.
ยอดรวมเป็นยอดที่บวก Vat 7 % แล้ว
รถยนต์เลกซัสทุกรุ่นครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ไม่มีขั้นต่ำระยะไมล์