เงื่อนไขการใช้งาน / ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และสิทธิในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัทในเครือ และผู้ได้รับการอนุญาต โดยเนื้อหาเหล่านี้มีไว้สําหรับใช้ในบทบรรณาธิการเท่านั้น ห้ามมีการแก้ไข ดัดแปลง และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ผิดกฎหมาย และห้ามมีการคัดลอกเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์