เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้าฝ่ายเลกซัส กรุ๊ป, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ประมวลผลโดยฝ่ายเลกซัส กรุ๊ป, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เท่านั้น ลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Back To Lexus News & Events

31 Jul 2019
ข่าวสาร

Lexus x SCB Collaboration

Lexus x SCB Collaboration

พิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร SCB First ทุกท่าน รับสิทธิประโยชน์ด้วยบริการ Lexus’ Exclusive Airport Limousine Service รับท่านจากที่พักสู่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง

· เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร SCB FIRST ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป*

ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

· จำกัดสิทธิ์ 7 ท่านแรกต่อวัน และ 1 สิทธิ์ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ขั้นตอนการสำรองสิทธิ์

1. ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งรหัสการจอง (“Code”) ให้แก่ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด เพื่อสำรองสิทธิ์

2. สำรองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://www.lexussociety.com/lexuslimousine/register

3. กรอก Code การจอง กด “ยืนยันรหัส”

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

·      สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB FIRST (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562  – 30 กันยายน 2562  จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ ในการใช้บริการรถ Limousine ส่งสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนนทบุรี จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์ต่อบัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

·      เมื่อผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งรหัสการจอง (“Code”) เพื่อสำรองสิทธิ์

8 หลัก ให้แก่ผู้ถือบัตร ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยผู้ถือบัตรจะต้องสำรองสิทธิ์ผ่านเว็ปไซด์ http://www.lexussociety.com/lexuslimousine/register พร้อมทั้งระบุ Code 8 หลัก เพื่อสำรองสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

·      ธนาคารจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายจากวันที่ทำรายการจากรร้านค้า (Transaction Date) แล้วเท่านั้น โดยรายการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่นำมารวมคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ ได้แก่ ยอดการซื้อกองทุนทุกประเภท ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง ยอดกดเงินสด ยอดแบ่งชำระรายเดือน และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือน รายปีผู้ถือบัตรจะต้องแสดงบัตร SCB FIRST ของผู้ถือบัตร ก่อนใช้บริการรถ Limousine ทุกครั้ง

·      ผู้ถือบัตรจะต้องสำรองสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและใช้ Code ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถสำรองสิทธิ์หรือใช้ Code เพื่อใช้บริการรถ Limousine ได้ทุกกรณี

·      ผู้ถือบัตรต้องสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

·      เมื่อผู้ถือบัตรได้รับ Code และสำรองสิทธิ์ แล้ว ธนาคาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ไม่ออก Code ใหม่ในทุกกรณี

·      สิทธิพิเศษบริการรถ Limousine จำกัดสิทธิ์การใช้บริการรถ Limousine 7 ท่านแรกต่อวัน และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ การได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลังของจำนวนที่ว่างของรถ Limousine

·      จำกัดจำนวนผู้โดยสาร 2 ที่นั่ง  และสัมภาระจำนวน 2 ใบต่อ 1 สิทธิ์ โดยสัมภาระทั้งหมดจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม

·      รถ Limousine ที่ร่วมรายการ (Lexus LS, ES, RX, NX, UX, GS, IS) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์เลือกประเภท/รุ่นของรถยนต์ที่ให้บริการตามความเหมาะสมในการใช้รถของผู้ถือบัตร

·      กรณีต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์ โปรดดำเนินการผ่านทาง http://www.lexussociety.com/lexuslimousine/register (3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง) กรณียกเลิกช้ากว่ากำหนดหรือไม่ใช้สิทธิ์ ตามที่ได้สำรองไว้ ธนาคารถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการโดยสมบูรณ์แล้ว

·      กรณีที่บริษัท Thai limousine service ไปรับท่านยังสถานที่นัดหมาย และไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในเวลา 30 นาที ถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการโดยสมบูรณ์แล้ว

·      ผู้ถือบัตรจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ ทั้งนี้การตรวจสอบสิทธิ์และจำนวนสิทธิ์ที่ว่าง เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนด

·      สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·      ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น ๆ

·      ธนาคาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นที่สุด

·      สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการบัตร SCB FIRST ได้ที่ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788

·      เงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงการใช้บริการรถ Limousine เป็นไปตามที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนด สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการรถ Limousine เพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ ที่ Thai limousine call center 02-308-8399