เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 (Coronavirus) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางเลกซัสประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญโดยการเพิ่มมาตรการความสะอาดของศูนย์บริการและรถยนต์ที่ให้บริการ ศูนย์บริการของเรายังคงให้บริการดังเดิมโดยสามารถตรวจสอบเวลาการให้บริการได้กับทางศูนย์บริการเลกซัสอย่างเป็นทางการทั้ง3แห่งใกล้บ้านท่าน
อ่านเพิ่มเติม
Green Initiatives

Zero Means Everything

โลกแห่งเจ้านวัตกรรมอย่างเลกซัสคือพื้นที่หลอมรวมความหรูหราเข้ากับความรักสิ่งแวดล้อมไว้อย่างลงตัว และนี่คือหัวใจสีเขียวของเรา กระบวนการผลิตยานยนต์ของเรามีภารกิจสำคัญ คือ "เพิ่ม" การรีไซเคิลทรัพยากร รวมทั้ง "ลด" ขยะและการบริโภค จนพัฒนามาเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นนวัตกรรมซึ่งเพิ่มพลังให้กับยานยนต์สุดหรู

  • LIGHT YEARS AHEAD

    เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ายานพาหนะน้ำหนักเบาจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมทัั้งลดการใช้เชื้อเพลิงและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆ ความหรูหรา ความปลอดภัย และความแข็งแรง คือเงื่อนไขสำคัญเมื่อเลกซัสคิดจะผลิตยานยนต์น้ำหนักเบา เราทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์อย่างจริงจังเพื่อพิสูจน์ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีความเสถียรและทนทานตามมาตรฐานการผลิต ก่อนนำเข้ากระบวนการผลิตจริง

  • EVOLVED & EVOLVING

    ในปี 2006 เลกซัสได้เปิดตัวยยนตกรรมไฮบริดหรูรุ่นแรกของโลก RX 400h สืบทอดเจตนารมณ์ของการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีไฮบริดอย่างไม่หยุดยั้ง และได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของยนตกรรมสปอร์ตไฮบริดแห่งยุค LC 500h

    อ่านเพิ่มเติมในส่วนของเทดโนโลยีไฮบริด

Material Breakthroughs

เราพัฒนาตัวสปีกเกอร์ที่ทำจากแบมบูชาร์โคลเป็นตัวแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย trim ตรงช่องเก็บสัมภาระหลังรถทำมาจากพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล เราผลักดันให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่เพิ่มความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดละหุ่งไปจนถึงอ้อยที่ผ่านการสกัดแล้ว

Beyond the Road

เรามีภารกิจที่ต้องเดินหน้าและพัฒนาให้ก้าวไกล นั่นคือ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อสร้างวิถีการรีไซเคิลและชีวิตที่ยั่งยืน ที่เลกซัส เรานำยูรีเทนโฟม เส้นใย ทองแดง แก้ว และพลาสติกจากยานยนต์มาประยุกต์ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

รู้จักเลกซัสให้มากขึ้น